Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Op 20 juli 2018 is in Rome een nieuwe Generaal Overste gekozen.

Dit is geworden Pater Carlos Luis Suarez Codorniú, SCJ, uit Venezuela.

Voor actueel nieuws over het Generaal Kapittel kunt u de website van Rome raadplegen: www.dehon.it.

 

 carlossuarez

KoosDeRooij-

Beste medebroeders,

Deze week is er een grote inzameling voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi. Hoe lang zal het duren voor de schade is hersteld? Het nieuws over deze catastrofe werd al spoedig verdrongen door de aardbeving te Haïti, en dat terwijl op veel plaatsen de gevolgen van de vorige nog duidelijk te zien zijn. En er is nauwelijks nog aandacht voor de aardbeving in Mexico.

WilbertBekedam

Naar goed gebruik startten wij de vergadering met gebed. Deze maal moesten wij een broer en een zus van pater Boelrijk gedenken; beiden weliswaar op hoge leeftijd, maar het gemis wordt daar niet minder door.

We hebben stilgestaan bij het 50-jarig priesterjubileum van onze provinciaal p. Koos de Rooij. Een stemmig feest met een goed gevulde kapel in Teteringen en een gezellig samenzijn nadien.

19 december 2011, N.a.v. het rapport van Deetman, scrijft het Bestuur van de Ned. Prov. SCJ

Afschuwelijk, ontluisterend.

Afschuwelijk. Wat voor jonge mensen een begeleiding naar een waardevol en goed leven had moeten zijn, is voor een aantal van hen het begin geweest van een trauma dat levenslang is meegedragen. Veel jonge mensen waren aan de zorg van onze medebroeders toevertrouwd vanwege een kwetsbare levenssituatie of vanwege hun idealen. In internaten, voogdijhuizen, seminaries. Er is van hen ernstig misbruik gemaakt. En er was voor hen geen mogelijkheid om bescherming hiertegen te krijgen. Zelfs later was er amper of geen erkenning van wat hen is aangedaan.

Terug naar boven