Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Dinsdag hebben de romeinse gasten de medebroeders van Lanaken en Tervuren bezocht en zo kennis gemaakt met onze Flandrica. Na een overnachting in Tervuren was woensdag voor hen een Bredase dag. In de morgen was er een gesprek met het provinciaal bestuur. De generaal toonde veel begrip voor onze plannen: zo goed mogelijk onze presentie in de lage landen tot een eind brengen. Wel beklemtoonde hij dat het heel wenselijk zou zijn als er hoe dan ook een nieuwe vestiging komt. Dat wij daar geen medewerking aan kunnen verlenen is voor hem duidelijk. Er moet nog veel over gedacht worden wat zo’n nieuwe communiteit zou kunnen gaan doen. En er valt te leren van ervaringen van andere orden en congregaties in ons land bv van de SVD en de Spiritijnen.

Woensdagmiddag hebben de generaal en de econoom Park Zuiderhout, alias het Heilig Hartklooster, locatie Teteringen, bezocht en onze nieuwste vestiging gezien: een heel eigen manier van wonen en een daarbij horend communiteitsleven.

Tenslotte was het Heilig Hartklooster, locatie Asten aan de beurt. De rector heeft het bezoek als heel gezellig gekarakteriseerd. Al heel vroeg vrijdagmorgen heeft hij de generaal en de econoom uit gezwaaid. In de avond is de generaal al weer uit Rome vertrokken naar Angola.

Het was een tweede bezoek van een generaal overste betrekkelijk kort na het vorige. Al was het deze keer geen officiële visitatie maar een kennismaking, het verloop was heel anders dan bij het eerdere bezoek. Pater Heiner Wilmer had een strak program en de besprekingen waren formeler, bijna zakelijk. Hoe hartelijk en toegankelijk hij ook als persoon was en is. We kregen een brief na het bezoek met enkele aanbevelingen. Het bezoek van Pater Carlos Louis was heel ‘laagdrempelig’ en informeel. Hij heeft goed geluisterd en zijn indrukken goed opgeslagen. Hij heeft uitdrukkelijk zijn waardering en bewondering uitgesproken voor wat de NLV allemaal voor de congregatie heeft betekend. Het bezoek heeft duidelijk aan getoond dat onze nieuwe generaal een eigen bestuursstijl heeft: de congregatie eerst goed leren kennen door zich zo veel mogelijk persoonlijk op de hoogte te stellen en pas daarna beleidslijnen uit zetten. Onze NLV is hem nu bekend voor zover dat in enkele dagen mogelijk is. We hebben dan ook tot nu toe nog geen generale beleidsbrief gekregen. We hebben wel al wat eerder bericht gekregen dat pater Stephen Huffstetter voortaan onze contactpersoon is namens het generaal bestuur. Pater Artur Sanecki krijgt (of heeft) een ander takenpakket. Hij heeft een bedankje gekregen voor zijn zorg voor ons de afgelopen jaren.

Bij deze sluit ik me aan bij de andere wensen in dit nummer van Mededelingen SCJ : voor u allen een Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar,

Koos de Rooij scj

Terug naar boven