Confederatie van de Vlaamse en Nederlandse Provincie  "Dehonianen"

SCJ logo

Asten moet een nieuwe rector en bestuur krijgen. Het leek ons verstandig, gezien de transitie naar Teteringen, het huidige bestuur intact te houden; wel met een aanvulling, omdat de communiteit nu in twee huizen verblijft. Er is ook nagedacht over de transitie van de laatste medebroeders: het is wenselijk dat de laatste vier of vijf bewoners van Asten allemaal tegelijk verhuizen. Of dat haalbaar is? We hopen het.

In Nijmegen heeft de Waalboog plannen om het huis en de grond te verkopen. Het gebeurt vaker dat zorginstellingen hun onroerend goed verkopen om zich helemaal te kunnen richten op hun core business, de zorg. De eventuele verkoop zal naar alle waarschijnlijkheid geen al te grote gevolgen hebben voor onze communiteit.

In de Advent zal de stuurgroep zoals gebruikelijk een bijeenkomst organiseren. Dit maal alleen in Nijmegen. Misschien zal later ook Teteringen aangedaan worden voor een bijeenkomst.

Dankzij de erfenis van de broer van p. Martien Konings kan Simama een redelijke soms geld tegemoetzien. Fijn als zo, zonder onze directe inbreng, toch een dergelijk goed werk extra gesteund wordt.

Waar wij elkaar steunen en waar we kunnen rekenen op de steun van anderen, daar is het goed toeven. Laten we hopen dat onze communiteiten zulke steunpunten zijn.

Groet, wilbert bekedam scj

Terug naar boven